Produkter

Alla resultat för produkter

Hittade inga matchande produkter

Produktgrupper

Alla resultat för produktgrupper

Hittade inga matchande produktgrupper

Sidor

Alla resultat för produktgrupper

Hittade inga matchande sidor

På vitvarumaklarna.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt.

Läs här varför vi använder kakor på vår webbplats

Köksfläktar Kategorier

Bra ventilation är viktigt för ett bra inomhusklimat. Det ger minskade hälsorisker, motverkar fukt och mögel och ser till att matoset inte stannar i luften efter att du har lagat mat. Alla typer av ventilation har samma syfte, att byta ut luften i bostaden.

I ventilationssammanhang finns det tre olika typer av luft, frånluft, tilluft och överluft. Frånluften är den ”smutsiga” luft som kommer från kök, tvättstuga och badrum. När den ventileras bort skapas ett undertryck. Tilluft är den fräscha uteluften som tas in via ventiler till ”rena” rum som sovrum, vardagsrum och arbetsrum. Överluft är den luft som ska kunna cirkulera fritt från de rum där den tas in, till fuktiga och smutsiga utrymmen.

Olika ventilationssystem
Det finns några olika typer av ventilationssystem, självdrag, mekanisk frånluft, mekanisk från- och tilluft samt mekanisk från- och tilluft med energi-/värmeåtervinning.

Självdrag är den vanligaste och äldsta typen av ventilation i enfamiljshus. Det fungerar som så att varm luft stiger upp och ut genom ventilationskanaler, vilket skapar ett undertryck. Undertrycket gör att ny luft fylls på via ventiler och/eller otätheter.

Mekanisk frånluft i enfamiljshus innebär att en central köksfläkt kontinuerligt drar ut luft ur huset, vilket skapar ett undertryck och ny luft fylls på via ventiler eller otätheter. Fläkten sitter vanligtvis på yttertaket, men kan också vara placerad på vinden eller bakom kryddhyllan. Fläktens hastighet styrs via ett reglage på kåpan eller ett reglage på väggen. Tilluften regleras med ett spjäll i köket och med en tallriksventil i våtutrymmen.

Mekanisk från- och tilluft med energi-/värmeåtervinning fungerar i stort på samma sätt som den vanliga mekaniska frånluften. Skillnaden är att den uppvärmda inomhusluften passerar genom ett värmeåtervinningsaggregat som sedan använder värmen för att värma upp kall tilluft. Då värmen återanvänds blir uppvärmningskostnaderna mindre.

Hur fungerar en köksfläkt?
Köksfläkten skapar ett undertryck i köket genom att suga in den orena luften i ett stålfilter, vilket minskar risken för att ånga och matos sprider sig i resten av bostaden. I fläkten kyls luften ned och fettpartiklarna fastnar i filtret, innan luften fortsätter ut i det fria.

Bäst effekt uppnås om du startar fläkten cirka fem minuter före du börjar med matlagningen så att luftströmmen i köket får optimal effekt. Om du behöver få in mer fräsch luft, öppna ett fönster i ett angränsande rum, inte i köket. När maten är klar, låt fläkten stå på i en kvart extra för att tömma rummet på os.

Att välja fläkt
Hur du bor har en stor inverkan på vilken typ av fläkt som du ska ha. I lägenheter finns det vanligtvis en fläkt med kolfilter (recirkulering) eller centralventilation, i undantagsfall med egen kanal ut. Om du ska byta fläkt i lägenheten är det därför alltid bra att fråga hyresvärden eller bostadsrättsföreningen om vilken typ av fläkt som ska användas.

Vid nybyggnation av villor eller radhus finns stora valmöjligheter eftersom du då kan planera allt i detalj. Om du bygger om eller renoverar ett kök ska du kontrollera vad som finns idag, till exempel imkanal/köksfläktkanal, värmeväxlare eller centralventilation. Även om du bara ska byta ut själva fläkten så bör du se efter vad som finns idag, som egen imkanal, värmeväxlare och centralventilation.

Kapacitet och placering
Kapaciteten för fläktar anges i hur många kubikmeter som köksfläkten kan suga ut per timme. Hur stor kapacitet din fläkt behöver beror på hur stort köket är. Det bästa är om fläkten kan byta ut luften i köket ungefär tio gånger per timme. Ju större dimension som kanalen har, desto mer luft kan transporteras bort.

En frihängande fläkt bör placeras 60-70 centimeter ovanför en elspis. Över en gasspis ska avståndet vara 65 centimeter om inte spistillverkaren angett något annat. Väggmodeller bör placeras 50-60 centimeter ovanför en elspis och 65 centimeter över en gasspis om inget annat angetts.

Hur stor ska köksfläkten vara?
När du väljer bredd på fläkten så bör du utgå ifrån hur bred spisen är. Ju större fläkten är i förhållande till spisen, desto mer effektiv blir den.

För att se hur hög köksfläkten bör vara måste du utgå ifrån takhöjden. Takets höjd avgör längden på skorstenen. Du tar takhöjden minus bänkens höjd och avståndet upp till kåpan. Då har du hela längden på skorstenen och kåpan.

Om taket lutar invändigt så kräver det en köksfläkt med en skorsten som har rätt lutning i förhållande till taket.

Inbyggd eller extern motor i fläkten?
En fläkt med inbyggd motor har motorn placerad inne i kåpan. Att en fläkt har en extern motor innebär att motorn placeras en bit bort från kåpan. Den kan till exempel placeras på husets vind, yttervägg eller yttertak. En extern lösning ger bättre kapacitet och lägre ljudnivå.

Fläktar med kolfilter recirkulerar luften och renar den aktivt. Recirkulering används främst där det inte finns ventilation (imkanal) ut ur huset, eller i lägenheter där man inte får ansluta motorn mot ventilationsanläggningen.